ПЛАЩАНЕ

Заплащането може да направите:
В магазина
На нашия куриер

 С пощенски запис на адрес:
9700 Шумен
ул. Скопие №17 ,
Йовка Кирилова Иванова

По банков път:
Райфайзенбанк
BIC: RZBBBGSF
IBAN:  BG85RZBB91551064713319
ЕТ. СКИФ - Йoвка Иванова

Плащане с пощенски запис или Western Union

Плащане чрез PayPal с кредитни карти (Visa, MasterCard, Discover, American Express)  на Email - viara_izabela@abv.bg